Deprecated: Function eregi() is deprecated in /sata1/home/users/forestcollege/www/eng.forestcollege.if.ua/maincore.php on line 35 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /sata1/home/users/forestcollege/www/eng.forestcollege.if.ua/maincore.php on line 35 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /sata1/home/users/forestcollege/www/eng.forestcollege.if.ua/maincore.php on line 36 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /sata1/home/users/forestcollege/www/eng.forestcollege.if.ua/maincore.php on line 36 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /sata1/home/users/forestcollege/www/eng.forestcollege.if.ua/maincore.php on line 37 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /sata1/home/users/forestcollege/www/eng.forestcollege.if.ua/maincore.php on line 37 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /sata1/home/users/forestcollege/www/eng.forestcollege.if.ua/maincore.php on line 38 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /sata1/home/users/forestcollege/www/eng.forestcollege.if.ua/maincore.php on line 38 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /sata1/home/users/forestcollege/www/eng.forestcollege.if.ua/maincore.php on line 39 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata1/home/users/forestcollege/www/eng.forestcollege.if.ua/maincore.php:35) in /sata1/home/users/forestcollege/www/eng.forestcollege.if.ua/maincore.php on line 186 Precarpatian Forestry College - : ЯРОСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ САБАН  
June 18 2021 00:00:57
Navigation
¤ NEWS
¤ PHOTO GALLERY
Users Online
¤ Guests Online: 1

¤ Members Online: 0

¤ Total Members: 5
¤ Newest Member: teacher
Notice: Undefined index: 400 in /sata1/home/users/forestcollege/www/eng.forestcollege.if.ua/articles.php on line 22 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /sata1/home/users/forestcollege/www/eng.forestcollege.if.ua/articles.php on line 38
ЯРОСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ САБАН
Видатний земляк


Ярослав Олександрович Сабан по праву посідає одне з чільних місць серед провідних науковців-лісівників ХХ століття. Його життя - це шлях пошуків та внесків, здобутків та удач у збагаченні науки. Він мав неабияку властивість гуртувати біля себе людей рідних йому по духові. Людей які розуміли його і яким Ярослав Олександрович міг передати те що мав, те що відчував. Він став науковцем-викладачем, щоб ділитися з небайдужими людьми своїми знаннями.
Ярослав Олександрович народився 13 березня 1925 р. у м. Болехові на Прикарпатті. Вчився в Болехівській середній школі, а у роки війни - в Болехівській лісовій школі.
Восени 1946 р. став студентом лісогосподарсь¬кого факультету Львівської політехніки, який в 1947 р.був переведений у Львівський сільськогосподарський інститутут. З 1951 р., після закінчення навчання, пра¬цював на посадах інженера з лісозахисту, старшого інженера-лісопатолога Львівського управління лісово¬го господарства.
У грудні 1952 р. Я.Сабана скеровано на наукову роботу в Закарпатську лісову дослідну станцію Укр-НДІЛГА на посаду молодшого наукового співро¬бітника, де він працював до 1959 року. Тут Я.Сабан займається вивченням проблем, пов'язаних з рубан¬нями головного користування у гірських лісах Карпат (від 1953 до 1955 рр.). Він закладає серію стаціонарів суцільних, поступових рівномірних і нерівномірних та добровільно-вибіркових рубань на базі нових механі¬зованих технологій. Особливу увагу надає збережен¬ню природного відновлення гірських лісів Карпат. Ви¬вчає вплив різних способів рубань і механізованої лі¬соексплуатації на природне відновлення лісів. Резуль¬тати цих досліджень використано при складанні нових правил рубань головного користування у гірських лі¬сах Карпат. Виконана Ярославом Олександровичем робота з вивчення динаміки природного відновлення гірських лісів у зв'язку з лісоексплуатацією та форму¬ванням змішаних різновікових молодняків має і зараз неабияке теоретичне і практичне значення.
У 1959 р. молодого науковця перевели у Надвірнянський опорний пункт Карпатської ЛДС для закла¬дання гідрологічного стаціонару у зоні хвойних лісів Прикарпаття, де він працював до 1961р.
У 1961 році Я.О. Сабан захистив кандидатську дисертацію на тему: "Вплив різних систем рубань, способів лісоексплуатації і механізації на природне відновлення бука в Закарпатті" у Харкові і був обраний за конкурсом у Львівський лісотехнічний інститут на по¬саду старшого наукового співробітника - завідувача наукової лабораторії лісорослинності (при кафедрі лі¬сівництва). У цей час вчений займається закладанням нових експериментальних ділянок, дослідженням еко¬логії лісу, вивченням на типологічній основі практич¬них аспектів сприяння природному поновленню у різ¬них категоріях лісостанів, керує науковими екс¬педиціями у ліси Карпат.
У висліді досліджень Я.О. Сабан розробив нові способи рубань (гніздово-вибіркові і ромбовидні дріб-нолісосічні). Важливе народногосподарське значення мало запровадження нових способів рубань, які пройшли успішне експериментальне вивчення і виробниче випробування. Водночас він працював над вдосконаленням способів рубань у рів¬нинних лісах.

У 1963-1965 рр. Я.О. Сабан - старший викладач кафедри лісової таксації та впорядкування, 1965-1984 рр. - доцент цієї ж кафедри. Вчений успішно по¬єднував педагогічну і наукову роботу. Відзначався вмінням залучати студентів до наукової діяльності, що дозволило йому успішно здійснити аспірантську під¬готовку. Його студенти ставали переможцями всесою¬зних, республіканських конкурсів студентських нау¬кових робіт.
Особливо варто відзначити успіхи вченого у сфері видавничої діяльності: під редакцією Я.О. Сабана по¬бачили світ вісім тематичних наукових збірників, де публікувалися статті з актуальних питань організації і ведення лісового господарства, лісоексплуатації, еко¬номіки лісового комплексу, автоматизації виробничих процесів тощо.
У 1984 р. він захистив док¬торську дисертацію на тему: "Наукові основи ведення лісового господарства в Карпатах"; був обраний за конкурсом на посаду професора кафедри лісової так¬сації; а у березні 1986 р. йому присвоєно звання про¬фесора.
За визначні досягнення у справі розбудови націо¬нальної освіти в Україні, за успіхи у підготовці кадрів вищої кваліфікації, значний науковий доробок та його активну реалізацію Я.Сабану в 1992 р. Указом Прези¬дента присвоєно почесне звання "Заслужений діяч на¬уки і техніки України". Професор Я.Сабан постійно консультував і надавав методичну, практичну допомо¬гу науковцям і виробничникам при вирішенні проблем таксації, лісовпорядкування і рубань головного користування, організації та ведення комплексного лісового господарства на екологічній основі. Вивчав організацію наукових досліджень у сфері гірського лісового господарства інших регіонів, що дозволило зробити відповідні наукові узагальнення, видані Укра¬їнським лісовпорядкувальним підприємством; лісовпорядкувальним підприємством; нормативні ма¬теріали з оцінки лісів на типологічній основі. Його розробки експонувались у 1979 р. на ВДНГ і відзначе¬ні дипломом.
Я.О. Сабан - автор більше ніж 250 наукових праць лісівничо-екологічного і лісотаксаційного спря¬мування. Наукові інтереси вченого завжди поєднува¬лися із потребами лісогосподарського виробництва і були спрямовані на відтворення лісів і відновлення екологічних функцій, вирішення актуальних і невід¬кладних його питань та потреб. Професор Я. Сабан вів значну громадську роботу, був фундатором і брав активну участь у відкритті Болехівського лісогосподарського ліцею, багато років очолював інститутський осередок Товариства охорони природи, був головою зональної редакційної Ради ви¬давництва "Лісова промисловість", заступником голо¬ви редакційної Ради інституту, відповідальним редак¬тором науково-технічного збірника, експертом ВАК України, академіком-секретарем Лісівничої академії наук України (ЛАНУ), в організацію якої зробив ва¬гомий внесок. Повний творчих задумів, Я.О. Сабан започаткував видання тематичного збірника, планував відкрити науковий центр з таксації та організації гос¬подарства у лісах зелених зон на базі побудованої і створеної під його керівництвом лабораторії, на часі було видання Наукових праць Лісівничої академії на¬ук України.

В Прикарпатському лісогосподарському коледжі до Ярослава Олександровича особливе ставлення. Адже він був ініціатором, ідейником і натхненником відродження лісівничої освіти в Болехові – створення лісогосподарського коледжу. Для цього він доклав багато сил та енергії. Його мрія збулася. Приїжджаючи в наш коледж, він з радістю і гордістю дивився в очі молодих юнаків і дівчат, які сіли за парти в тому закладі, де сам видатний вчений, професор Ярослав Олександрович Сабан здобував ази лісової науки.
Comments
No Comments have been Posted.
Post Comment
Please Login to Post a Comment.
Ratings
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Login
Username

PasswordNot a member yet?
Click here to register.

Forgotten your password?
Request a new one here.
Member Poll
There are no polls defined.
Render time: 0.11 seconds 1,123,580 unique visits